Kurz Výchova zážitkem 1 (Úvod do výchovy zážitkem) je součástí série kurzů "Výchova zážitkem" - navazují na něj kurzy Výchova zážitkem 2 (Metodika výchovy zážitkem) a Výchova zážitkem 3 (Outdoor education).
Je koncipován jako doplňkový kurz k prezenční výuce, která má charakter výjezdního zážitkového kurzu (tzn. jedná se o formu tzv. "blended learning").
Tento kurz studentům napomáhá pochopit podstatu výchovy zážitkem; tak, aby na zážitkový kurz pohlíželi jako na vlastní rovzvojovou příležitost, tzn. nikoliv jen ukázku konkrétních výchovných metod.