Přednášková část: specifikace dosavadního vývoje etické výchovy a jejích jednotlivých koncepcí. Seminární část: praktický nácvik jednotlivých didaktických metod etické výchovy, schopnost analýzy výchovné situace, výběr a aplikace správné metody.