Poskytnout orientaci v systému pedagogiky volného času a v možnostech jeho aplikace v základních sociálních a edukativních prostředích. Uschopnit studenty k reflexi aktuálních problémů pedagogiky volného času a k jejich řešení v činnosti pedagoga volného času.
Poskytnout orientaci v systému pedagogiky volného času a v možnostech jeho aplikace v základních sociálních a edukativních prostředích. Uschopnit studenty k reflexi aktuálních problémů pedagogiky volného času a k jejich řešení v činnosti pedagoga volného času.
Poskytnout orientaci v systému pedagogiky volného času a v možnostech jeho aplikace v základních sociálních a edukativních prostředích. Uschopnit studenty k reflexi aktuálních problémů pedagogiky volného času a k jejich řešení v činnosti pedagoga volného času.
Poskytnout orientaci v systému pedagogiky volného času a v možnostech jeho aplikace v základních sociálních a edukativních prostředích. Uschopnit studenty k reflexi aktuálních problémů pedagogiky volného času a k jejich řešení v činnosti pedagoga volného času.