Osvojení si přesných definic jednotlivých psychologických pojmů. Základní vhled do systému a terminologie obecné psychologie a psychologie osobnosti. Zažití psychologických pojmů na základě konkrétních učebnicových příkladů a příkladů z praxe. Porozumění vztahům mezi jednotlivými pojmy. Schopnost uplatnit poznatky v praxi.
Osvojení si přesných definic jednotlivých psychologických pojmů. Základní vhled do systému a terminologie obecné psychologie a psychologie osobnosti. Zažití psychologických pojmů na základě konkrétních učebnicových příkladů a příkladů z praxe. Porozumění vztahům mezi jednotlivými pojmy. Schopnost uplatnit poznatky v praxi.
Osvojení si přesných definic jednotlivých psychologických pojmů. Základní vhled do systému a terminologie obecné psychologie a psychologie osobnosti. Zažití psychologických pojmů na základě konkrétních učebnicových příkladů a příkladů z praxe. Porozumění vztahům mezi jednotlivými pojmy. Schopnost uplatnit poznatky v praxi.