Předmět seznamuje studenty se základními tematickými okruhy kulturních dějin USA. Formou přehledového semináře postihuje postupně americké dějiny, americké mýty (American Dream, Myth of the Frontier etc.), významná jména americké kultury (umění, filozofie, literatura), americkou topografii a lokální identity, americký politický systém i problémy současné americké společnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními okruhy amerických kulturních studií a prohloubit jejich orientaci v americké kultuře.