Cílem předmětu je naučit studenty základní architektury a principy, na kterých jsou navrženy současné číslicové počítače. Studenti získají teoretický základ zahrnující číselné soustavy, reprezentace celočíselných i neceločíselných typů, booleovské funkce, zákony Booleovy algebry a konečné automaty. Dále se naučí základní architektury počítačů, jejich funkční bloky a základní instrukční cyklus počítače. Zvláštní pozornost je věnována instrukcím, jejich typům, kódování a architekturám instrukčních repertoárů. Důraz je kladen na paměťový podsystém, keše (cache) a virtualizaci paměti. Přednášky uzavírají pokročilejší architektury zejména více vláknové a více jádrové.
Cílem předmětu je naučit studenty základní architektury a principy, na kterých jsou navrženy současné číslicové počítače. Studenti získají teoretický základ zahrnující číselné soustavy, reprezentace celočíselných i neceločíselných typů, booleovské funkce, zákony Booleovy algebry a konečné automaty. Dále se naučí základní architektury počítačů, jejich funkční bloky a základní instrukční cyklus počítače. Zvláštní pozornost je věnována instrukcím, jejich typům, kódování a architekturám instrukčních repertoárů. Důraz je kladen na paměťový podsystém, keše (cache) a virtualizaci paměti. Přednášky uzavírají pokročilejší architektury zejména více vláknové a více jádrové.
Cílem předmětu je naučit studenty základní architektury a principy, na kterých jsou navrženy současné číslicové počítače. Studenti získají teoretický základ zahrnující číselné soustavy, reprezentace celočíselných i neceločíselných typů, booleovské funkce, zákony Booleovy algebry a konečné automaty. Dále se naučí základní architektury počítačů, jejich funkční bloky a základní instrukční cyklus počítače. Zvláštní pozornost je věnována instrukcím, jejich typům, kódování a architekturám instrukčních repertoárů. Důraz je kladen na paměťový podsystém, keše (cache) a virtualizaci paměti. Přednášky uzavírají pokročilejší architektury zejména více vláknové a více jádrové.
Cílem předmětu je naučit studenty základní architektury a principy, na kterých jsou navrženy současné číslicové počítače. Studenti získají teoretický základ zahrnující číselné soustavy, reprezentace celočíselných i neceločíselných typů, booleovské funkce, zákony Booleovy algebry a konečné automaty. Dále se naučí základní architektury počítačů, jejich funkční bloky a základní instrukční cyklus počítače. Zvláštní pozornost je věnována instrukcím, jejich typům, kódování a architekturám instrukčních repertoárů. Důraz je kladen na paměťový podsystém, keše (cache) a virtualizaci paměti. Přednášky uzavírají pokročilejší architektury zejména více vláknové a více jádrové.