Cílem předmětu je prohloubení znalosti posluchačů s GIS jako nástrojem vhodným k analytickému zpracování prostorových dat a modelování distribuce jevů a jejich vlastností v prostoru. Příklady prostorových analýz jsou směřovány do oblasti krajinné ekologie, geografie, geologie a územního plánování. Hlavní důraz je kladen na hledání prostorových vztahů v krajině kolem nás.