Předmět má studenta seznámit s historií estetického postoje k přírodě v evropské kultuře. Důraz bude kladen na novověk, zejm. na období 18.-20. století. Toto jádro přednášek bude doplněno stručným shrnutím předchozího vývoje od antiky po 17. století a jednou přednáškou věnovanou situaci na Dálném východě. Student bude seznámen jednak s vývojem různé míry ocenění předmětů o různé komplexitě (od jednotlivého objektu až po krajinu či "Přírodu"), jednak s vývojem změny postojů k různým typům scenérie od ocenění krajin zemědělských či jinak ovlivněných člověkem až po objevení se obdivu k "divokým" scenériím jako jsou velehory či pralesy (od 18. století výše). Tyto změny jsou sledovány především na textech z oblasti estetiky, jsou však doplněny i materiálem z oblasti výtvarného umění, dějin cestování a přírodních věd.