Základním cílem semináře je úvod do analýzy a interpretace odborných textů v cizím jazyce. Komentovaná četba v semináři se bude soustřeďovat na proměny v chápání a užívání klíčových pojmů z oblasti estetiky, pozornost bude věnována rovněž odlišnostem argumentačních postupů v různých vyjadřovacích formách (esej, dialog, systematické pojednání).