Kurs bude průřezovým způsobem mapovat vztah pojmu nápodoby k problematice evropského umění. Probírány budou koncepce osobností či směrů, které pojem nápodoby pro výklad umění buď zastávaly, nebo se k němu naopak kriticky vymezovaly.

Kurs bude průřezovým způsobem mapovat vztah pojmu nápodoby k problematice evropského umění. Probírány budou koncepce osobností či směrů, které pojem nápodoby pro výklad umění buď zastávaly, nebo se k němu naopak kriticky vymezovaly.