Předmět se zabývá filosofickou reflexí člověka a témat s tím souvisejících: osoba, duše a tělo, poznání a jednání.

Předmět se zabývá filosofickou reflexí člověka a témat s tím souvisejících: osoba, duše a tělo, poznání a jednání.