Seminář je zaměřen na estetiku divadla. Divadlo je pojato jako svébytný umělecký druh a výklad se soustředí se na popis jednotlivých složek divadelního představené a sleduje jejich vzájemnou proměnlivost v jednotlivých historických etapách.