Student/ka je seznámena s poznatky o bio-psycho-sociálních souvislostech, které mají zásadní význam v kontinuitě zdraví - nemoc člověka. Student/ka si osvojí metodu kritického myšlení, sebereflexe a sebeposílení ke zvládání situací v psychiatricko psychiatrické oblasti. Student/ka pracuje na konkrétních příkladech a vlastního prožitku ke stanovení ošetřovatelských diagnóz a širší palety ošetřovatelských intervencí a vypracování standardního plánu ošetřovatelské péče.

Student/ka je seznámena s poznatky o bio-psycho-sociálních souvislostech, které mají zásadní význam v kontinuitě zdraví - nemoc člověka. Student/ka si osvojí metodu kritického myšlení, sebereflexe a sebeposílení ke zvládání situací v psychiatricko psychiatrické oblasti. Student/ka pracuje na konkrétních příkladech a vlastního prožitku ke stanovení ošetřovatelských diagnóz a širší palety ošetřovatelských intervencí a vypracování standardního plánu ošetřovatelské péče.

Student/ka je seznámena s poznatky o bio-psycho-sociálních souvislostech, které mají zásadní význam v kontinuitě zdraví - nemoc člověka. Student/ka si osvojí metodu kritického myšlení, sebereflexe a sebeposílení ke zvládání situací v psychiatricko psychiatrické oblasti. Student/ka pracuje na konkrétních příkladech a vlastního prožitku ke stanovení ošetřovatelských diagnóz a širší palety ošetřovatelských intervencí a vypracování standardního plánu ošetřovatelské péče.