Cílem semináře je osvětlit základní teoretické koncepce slovesného umění, a to z hlediska estetického, funkčního a žánrového. Studenti se seznámí se základním pojmoslovím literární teorie a budou vedeni k dynamickému, strukturálně kontextovému nahlížení jednotlivých literárních jevů.