Alternativně povinná přednáška pro nespecialisty z botaniky a některých oborů ekologie a experimentálních botanických oborů. Cílem je seznámení se základní biodiverzitou nižších i vyšších rostlin a hub v přírodních biotopech, jejich uplatnění ve světových ekosystémech a možné využití jako modelových objektů.