Základní kurs botaniky vyučovaný v angličtině, zaměřený především na studenty oboru 'Biochemistry', případně další studenty bakalářského stupně studia nespecializované na botaniku. První část kursu představuje fylogenetické vztahy organismů nazývané 'rostliny', jejich diversitu a klíčové adaptace. Druhá část kursu se zaměřuje na obecné biologické vlastnosti rostlin, jako anatomii, vývojovou biologii, (eko)fyziologii a ekologické vztahy mezi rostlinami a ostatními organismy.