Základním cílem semináře je prohloubení znalostí studentů v oblasti filozofie umění, tak jak se rozvíjela především v průběhu dvacátého století v angloamerické oblasti.