Seminář je věnován četbě a interpretaci textů z pragmatické a neopragmatické estetiky. Sledovány budou především (1) okolnosti vzniku pragmatické estetiky a filozofie na začátku 20. století; (2) hlavní principy, předpoklady a důsledky uplatnění tohoto filozofického směru v estetické teorii 20. a 21. století. Zvláštní pozornost bude věnována pragmaticky motivovanému rozšíření zájmu estetické teorie do dříve opomíjených oblastí, zejména směrem k tzv. "umění jíst" (fine art of eating).