Přednáška skloubí dvě základní hlediska estetických zkoumání - historické a konceptuální (systematické). Terminologie je chápána nejen jako základní pojmosloví oboru, ustalující základní kategorie rozumění, ale také jako soubor instrumentální povahy, vyjevující podstatu jednotlivých estetických a uměnovědných konceptů. Důraz bude položen na vnitřní dynamiku proměn estetického myšlení, jevící se ve změnách terminologické povahy.

ESTETICKÁ ZKUŠENOST

V přednášce se v letním semestru zaměříme na centrální pojem novověké estetiky, tj. na pojem estetické zkušenosti. Jako studijní a výkladový materiál, z něhož budeme vycházte a k němuž se budeme průběžně vracet nám budou sloužit v přednášce zejména dvě knihy, klasické dílo pramatické estetiky Umění jako zkušenost Johna Deweyho z roku 1934, které budeme přes oblouk skoro celého století nahlížet skrze aktuální knihu Alvy Noëho Divné nástroje. Umění a lidská přirozenost z roku 2015.

V semináři k tomu v letním semestru připojíme četbu a rozbor klasické studie Edwarda Bullougha "'Psychická distance' jako faktor v umění a estetický princip" z roku 1912. Pokud čas dovolí, podíváme se na některé z významných kritik Bulloughovy koncepce. Seminář probíhá opět formou komentované četby vybraných pasáží. Zápočty studenti obdrží za pravidelnou a aktivní účast v seminářích (max. 3 absence), tj. za zapojení se do diskuse nad jednotlivými texty a samozřejmě za úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.