Přednášky poskytují teoretické základy pro poznání syntaktického systému češtiny, během seminářů studenti získané poznatky aplikují při syntaktické analýze textu. Při výběru analyzovaných textů přihlížíme ke zpracování syntaktické problematiky v učebnicích SŠ.

Přednášky poskytují teoretické základy pro poznání syntaktického systému češtiny, během seminářů studenti získané poznatky aplikují při syntaktické analýze textu. Při výběru analyzovaných textů přihlížíme ke zpracování syntaktické problematiky v učebnicích SŠ.