Kurz si klade za úkol seznámit studenty s korpusovou lingvistikou a představit akademický projekt Český národní korpus. Zájemci si osvojí práci zejména se synchronními korpusy psané češtiny, naučí se vyhledávat vybrané jazykové jevy a využívat informace získané korpusovou analýzou pro vlastní lingvistickou práci.