Kurz je určen především pro doktorandy programu Integrativní Biologie, kteří budou mít přednost při překročení kapacity kurzu. Cílem kurzu je seznámit doktorandy s tím, jak psát vědeckou literaturu v angličtině. Tohoto cíle bude dosaženo především psaním úkolů a vzájemnou editací těchto písemných úkolů, plus přednáškami a cvičeními ve třídě. Vzhledem k tomu, že studenti budou psát o vlastních datech získaných prostřednictvím svých doktorských projektů, důrazně doporučujeme, aby se na kurz přihlásili studenti druhého a vyšších ročníků (tj. nedoporučujeme studentům prvního ročníku, kteří ještě nezískali dostatek dat, aby mohli poskytnout obsah svých úkolů).
Kurz je určen primárně pro studenty doktorského programu Molekulární a buněčná biologie a genetika, kteří mají přednost, pokud je kapacita kurzu vyčerpána. Cílek kurzu je představit studentům doktorského studia jak psát vědeckou práci v angličtině.

The course is intended primarily for Ph.D. students of Molecular and Cellular Biology and Genetics program who will get priority when the capacity of the course is exceeded. The goal of the course is to introduce doctoral students how to write scientific literature in English by lectures and in class exercises.