Kurz je určen primárně pro studenty doktorského programu Molekulární a buněčná biologie a genetika, kteří mají přednost, pokud je kapacita kurzu vyčerpána. Cílek kurzu je představit studentům doktorského studia jak psát vědeckou práci v angličtině.

The course is intended primarily for Ph.D. students of Molecular and Cellular Biology and Genetics program who will get priority when the capacity of the course is exceeded. The goal of the course is to introduce doctoral students how to write scientific literature in English by lectures and in class exercises.