Seznámení posluchačů se základy GIS jako prostředkem pro získávání, ukládání, aktualizaci a zpracování dat a informací o krajinných složkách na různé prostorové rozlišovací úrovni.