Cílem předmětu Analýza a hodnocení učebnic anglického jazyka je seznámit žáky se širokou škálou současných jazykových učebnic a doplňkových materiálů, které jsou využívány na různých typech středních škol. Prostřednictvím prakticky orientovaných úkolů se studenti seznámí se základy analýzy a hodnocení učebnic i jejich strukturních složek s ohledem na prezentaci a procvičení různých jazykových prostředků a na rozvíjení jednotlivých řečových dovedností. tak, aby byli schopni samostatně vybrat z dostupných učebnic základního typu i doplňkových výukových materiálů ty, které budou co nejlépe odpovídat specifickým potřebám žáků konkrétního typu školy, úrovni jejich dosavadních jazykových znalostí a komunikačních dovedností i výukovým cílům stanoveným v platných kurikulárních dokumentech.

Cílem předmětu Analýza a hodnocení učebnic anglického jazyka je seznámit žáky se širokou škálou současných jazykových učebnic a doplňkových materiálů, které jsou využívány na různých typech středních škol. Prostřednictvím prakticky orientovaných úkolů se studenti seznámí se základy analýzy a hodnocení učebnic i jejich strukturních složek s ohledem na prezentaci a procvičení různých jazykových prostředků a na rozvíjení jednotlivých řečových dovedností. tak, aby byli schopni samostatně vybrat z dostupných učebnic základního typu i doplňkových výukových materiálů ty, které budou co nejlépe odpovídat specifickým potřebám žáků konkrétního typu školy, úrovni jejich dosavadních jazykových znalostí a komunikačních dovedností i výukovým cílům stanoveným v platných kurikulárních dokumentech.