Přednáška se zabývá proměnami české literatury ve druhé polovině 19. století - od konce národního obrození po devadesátá léta. Pozornost je zaměřena na klíčová díla a hlavní tendence tohoto období i k problematice intermediality (literární text malba). Sledován je zejména model literárnosti spjatý s parnasismem a realismem. Přednáška je doplněna interpretačním seminářem.