Cílem předmětu je seznámit studenty se základní teorií v oblasti bankovnictví - vývojem peněz, měnovou politikou, bankovním systémem a principy jeho fungování. Další část kurzu je zaměřena na oblast platebního a zúčtovacího styku - jeho nástroje a zdroje financování.