Dvousemestrální kurz je zaměřen na představení klíčových děl, autorů a směrů americké literatury: výuka v letním semestru se soustředí na období devatenáctého století, v následujícím semestru pak na století dvacáté. V semináři bude hlavní důraz kladen na vlastní čtenářskou zkušenost studentů: na každý seminář jsou předem zadány texty k četbě, jádrem semináře pak bude diskuze zaměřená na jejich analýzu. Z této diskuze by měly vyplynout obecnější závěry, které pak budou shrnuty a doplněny v přednášce. Přednáška uvede příslušná díla a autory do širšího literáněhistorického a literárněteoretického kontextu. Cílem předmětu je jednak nabídnout studentům ucelený obraz dějin americké literatury 19. a 20. století, jednak je vést k samostatné práci s textem a rozvíjet jejich interpretační schopnosti.

Dvousemestrální kurz je zaměřen na představení klíčových děl, autorů a směrů americké literatury: výuka v letním semestru se soustředí na období devatenáctého století, v následujícím semestru pak na století dvacáté. V semináři bude hlavní důraz kladen na vlastní čtenářskou zkušenost studentů: na každý seminář jsou předem zadány texty k četbě, jádrem semináře pak bude diskuze zaměřená na jejich analýzu. Z této diskuze by měly vyplynout obecnější závěry, které pak budou shrnuty a doplněny v přednášce. Přednáška uvede příslušná díla a autory do širšího literáněhistorického a literárněteoretického kontextu. Cílem předmětu je jednak nabídnout studentům ucelený obraz dějin americké literatury 19. a 20. století, jednak je vést k samostatné práci s textem a rozvíjet jejich interpretační schopnosti.