Kurz je součástí celouniverzitní nabídky předmětů. Je určen studentům, jejichž jazykové dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni a kteří plánují certifikovat svou znalost anglického jazyka složením zkoušky Cambridge English: Advanced; známou též pod názvem Certificate in Advanced English (CAE). Zkouška CAE je na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a reprezentuje druhý nejvyšší stupeň jazykové způsobilosti. Kurz je koncipován jako intenzivní cílená příprava k úspěšnému složení zkoušky Cambridge English: Advanced (CAE). K úspěšnému absolvování kurzu, potažmo zkoušky, se od studentů očekává domácí příprava, individuální samostudium, je doporučována práce ve studijních skupinách a pravidelné používání doplňujících interaktivních online výukových materiálů. Při zápisu do kurzu je zapotřebí mít na zřeteli dva následující body: 1) vzhledem k danému počtu výukových hodin není učebnice probírána tematicky po jednotlivých lekcích; kurz je především zaměřený na intenzivní nácvik zkouškových dovedností a strategií; 2) zkoušku Cambridge English: Advanced studenti skládají externě, v některém z autorizovaných zkouškových center, a na své vlastní náklady. Cílem předmětu je připravit studenty na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku CAE (Cambridge English: Advanced), která odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz je součástí celouniverzitní nabídky předmětů. Je určen studentům, jejichž jazykové dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni a kteří plánují certifikovat svou znalost anglického jazyka složením zkoušky Cambridge English: Advanced; známou též pod názvem Certificate in Advanced English (CAE). Zkouška CAE je na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a reprezentuje druhý nejvyšší stupeň jazykové způsobilosti. Kurz je koncipován jako intenzivní cílená příprava k úspěšnému složení zkoušky Cambridge English: Advanced (CAE). K úspěšnému absolvování kurzu, potažmo zkoušky, se od studentů očekává domácí příprava, individuální samostudium, je doporučována práce ve studijních skupinách a pravidelné používání doplňujících interaktivních online výukových materiálů. Při zápisu do kurzu je zapotřebí mít na zřeteli dva následující body: 1) vzhledem k danému počtu výukových hodin není učebnice probírána tematicky po jednotlivých lekcích; kurz je především zaměřený na intenzivní nácvik zkouškových dovedností a strategií; 2) zkoušku Cambridge English: Advanced studenti skládají externě, v některém z autorizovaných zkouškových center, a na své vlastní náklady. Cílem předmětu je připravit studenty na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku CAE (Cambridge English: Advanced), která odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.