Kurz navazuje na Úvod do studia jazyka I. Probíraná témata zahrnují: dialektové rozrůznění, vývoj jazyka u dítěte, cizí jazyk a jeho osvojování, jazyková politika a kultura, a počítačová lingvistika. Studenti již mají základní povědomí o studovaném oboru a v prvním semestru se naučili pracovat s cizojazyčnou literaturou. Hlubší porozumění studijních materiálů a kritická reflexe jsou budovány diskusí a písemným esejem. Kurz je zakončen zkouškou. Kurz probíhá dle níže uvedeného sylabu; změna programu vyhrazena.

Kurz navazuje na Úvod do studia jazyka I. Probíraná témata zahrnují: dialektové rozrůznění, vývoj jazyka u dítěte, cizí jazyk a jeho osvojování, jazyková politika a kultura, a počítačová lingvistika. Studenti již mají základní povědomí o studovaném oboru a v prvním semestru se naučili pracovat s cizojazyčnou literaturou. Hlubší porozumění studijních materiálů a kritická reflexe jsou budovány diskusí a písemným esejem. Kurz je zakončen zkouškou. Kurz probíhá dle níže uvedeného sylabu; změna programu vyhrazena.