Cílem předmětu je zprostředkovat studentům jak celkový přehled v moderní a aktuální oblasti multimediálních technologií v rámci přednášek, tak zejména konkrétní praktické zkušenosti z jejich tvorby a využití ve cvičeních. Právě na praktické užití a kreativní tvorbu bude kladen důraz při týmové práci. Jednotlivé oblasti multimedií budou probírány v samostatných tématech. Oblast grafiky se soustředí zejména na rozšíření znalostí včetně 2D a 3D transformacích obrazu, na hardware pro grafiku a na 3D grafiku. Dále budou podrobně probrány oblasti zvuku a videa, opět s důrazem na praktické užití. Zmíněna bude též tvorba animací. Zvláštní důraz pak bude kladen na multimediální prezentaci dat, zejména jejich vizualizaci. Samostatná část bude zaměřena na multimedia a jejich distribuci pomocí Internetu. Obsahem přednášek budou zejména teoretické pasáže spojené s danou tématikou. V rámci cvičení budou studenti seznamováni a používanými technologiemi, na kterých budou v týmech řešit zadané praktické projekty.