Předmět je zaměřen na oblast zpracování multimediálních signálů a dat. Jeho cílem je představit pokročilé techniky, které nejsou běžnému uživateli multimédií prezentovány, jsou však pro práci s nimi klíčové a použitelné i pro jiné úlohy. V rámci přednášek budou probírána hlavní témata zabývající se zpracováním signálu obecně, práci se zvukem, statickým obrazem a videem. Na cvičeních se studenti s probranými postupy seznámí prakticky pomocí dostupných pomůcek, vlastní implementací vybraných metod, případně užitím připravených řešení v rozsáhlejších projektech. Po absolvování předmětu student získá znalosti nutné pro kvalifikovanou práci s multimediálními daty, a to jak v teoretické, tak praktické rovině.
Předmět je zaměřen na oblast zpracování multimediálních signálů a dat. Jeho cílem je představit pokročilé techniky, které nejsou běžnému uživateli multimédií prezentovány, jsou však pro práci s nimi klíčové a použitelné i pro jiné úlohy. V rámci přednášek budou probírána hlavní témata zabývající se zpracováním signálu obecně, práci se zvukem, statickým obrazem a videem. Na cvičeních se studenti s probranými postupy seznámí prakticky pomocí dostupných pomůcek, vlastní implementací vybraných metod, případně užitím připravených řešení v rozsáhlejších projektech. Po absolvování předmětu student získá znalosti nutné pro kvalifikovanou práci s multimediálními daty, a to jak v teoretické, tak praktické rovině.
Předmět je zaměřen na oblast zpracování multimediálních signálů a dat. Jeho cílem je představit pokročilé techniky, které nejsou běžnému uživateli multimédií prezentovány, jsou však pro práci s nimi klíčové a použitelné i pro jiné úlohy. V rámci přednášek budou probírána hlavní témata zabývající se zpracováním signálu obecně, práci se zvukem, statickým obrazem a videem. Na cvičeních se studenti s probranými postupy seznámí prakticky pomocí dostupných pomůcek, vlastní implementací vybraných metod, případně užitím připravených řešení v rozsáhlejších projektech. Po absolvování předmětu student získá znalosti nutné pro kvalifikovanou práci s multimediálními daty, a to jak v teoretické, tak praktické rovině.