Druhá část kurzu se zaměří na hlavní postavy novověké filozofie od 18. do 20. století se speciálním zřetelem k estetice.