Cílem kurzu je probrat a analyzovat environmentální politiku Evropské unie a její zavedení v členských státech, zejména v České republice a střední a východní Evropě. Během kurzu studenti: - získají klíčové informace o aktérech majících vliv na politiku Evropské unie: instituce EU (organizační struktura a její hlavní úkoly) a aktéři ze soukromého a neziskového sektoru - seznámí se s evropskými ekonomickými a právními nástroji na ochranu životního prostředí - zamyslí se nad tím, jak jsou finanční mechanismy EU propojeny s otázkami životního prostředí a rozvoje v nových členských státech i celosvětově - proberou, jak dalece principy environmentální politiky EU fungují v praxi - podívají se blíže na úlohu vědy a medií v environmentální politice - prodiskutují vybrané aspekty účasti veřejnosti v procesu rozhodování, dostupnosti informací o životním prostředí, transparentnosti i politické odpovědnosti a dozví se, jakým způsobem veřejnost může ovlivňovat politiku na evropské úrovni. Výše zmíněnou problematiku probereme na základě konkrétních případových studií, strategií nebo legislativy a jejich uskutečnění na národní, regionální a místní úrovni, mimo jiné: - Strategií ochrany přírody a biodiverzity, včetně programu Natura 2000 - Klimatické a energetické politiky EU - Politiky odpadového hospodářství a nakládaní s chemickými látkami - Ekologického zemědělství a politiky biologické bezpečnosti