Cílem práce v semináři je schopnost samostatné práce s německými odbornými uměleckohistorickými texty. Po samostatné domácí přípravě budou texty komentovány a rozebírány v hodinách semináře. Studenti budou zároveň seznámeni s německou terminologií, která je užívána rovněž v českém odborném prostředí.