Seznámit studenty se základními koncepty urbánní ekologie, se specifickým prostředím urbánní krajiny (abiotické i biotické podmínky), jednotlivými typy urbánních stanovišť, faunu a flórou vázanou na urbánní prostředí, ochranou biodiverzity ve městech i socioekonomickými, ochranářskými a estetickými požadavky v územním plánování. Nedílnou součástí bude rozbor a ukázky konkrétních realizovaných projektů v urbánní krajině v ČR i ve světě. Studenti si vyzkoušejí vytvoření vlastního návrhu projektu zaměřeného na podporu biodiverzity v městském prostředí.

Seznámit studenty se základními koncepty urbánní ekologie, se specifickým prostředím urbánní krajiny (abiotické i biotické podmínky), jednotlivými typy urbánních stanovišť, faunu a flórou vázanou na urbánní prostředí, ochranou biodiverzity ve městech i socioekonomickými, ochranářskými a estetickými požadavky v územním plánování. Nedílnou součástí bude rozbor a ukázky konkrétních realizovaných projektů v urbánní krajině v ČR i ve světě. Studenti si vyzkoušejí vytvoření vlastního návrhu projektu zaměřeného na podporu biodiverzity v městském prostředí.

Seznámit studenty se základními koncepty urbánní ekologie, se specifickým prostředím urbánní krajiny (abiotické i biotické podmínky), jednotlivými typy urbánních stanovišť, faunu a flórou vázanou na urbánní prostředí, ochranou biodiverzity ve městech i socioekonomickými, ochranářskými a estetickými požadavky v územním plánování. Nedílnou součástí bude rozbor a ukázky konkrétních realizovaných projektů v urbánní krajině v ČR i ve světě. Studenti si vyzkoušejí vytvoření vlastního návrhu projektu zaměřeného na podporu biodiverzity v městském prostředí.