The aim is to give the students basic information on the biology, systematics, conservation and breeding of chondrostean fishes - sturgeons and paddlefishes, including the basic orientation in utilization of their products.
Cílem předmětu je podat základní informace o biologii, systematice, ochraně a chovu chrupavčitých ryb - jeseterů a veslonosů, včetně základní orientace ve využití jejich produktů.