Předmět má za úkol naučit uživatelskému přístupu k výpočetní technice a seznámit studenty s možnostmi jejího využití zejména v budoucí profesi a ve výuce ostatních vyučovacích předmětů. Obsahově navazuje na předmět Informatika 1.