Cílem předmětu je seznámit studenty s Novým občanským zákoníkem a důsledky z něho vyplývajícími pro každodenní život, a to v soukromém i profesním. Student bude po absolvování kurzu schopen orientovat se v NOZ a aplikovat jeho ustanovení na situace, které ho potkají v běžném životě i profesi.

Cílem předmětu je seznámit studenty s Novým občanským zákoníkem a důsledky z něho vyplývajícími pro každodenní život, a to v soukromém i profesním. Student bude po absolvování kurzu schopen orientovat se v NOZ a aplikovat jeho ustanovení na situace, které ho potkají v běžném životě i profesi.