Cílem předmětu je rozšířit základní znalosti marketingu v oblasti marketingového nástroje promotion - marketingové komunikace a komunikačního mixu. Koncepce a strategie marketingové komunikace, složky komunikačního procesu, optimální sestavení komunikačního mixu. Komunikační výzkum a měření účinnosti komunikace. Charakteristika reklamního trhu. Orientace v právní a etické oblasti upravující komerční komunikaci v ČR a zemích EU. Problematika reklamy, podpory prodeje, public relations, osobního prodeje, přímého marketingu. Případové studie rozvíjejí praktické dovednosti používání nástrojů komunikačního mixu.