Absolventi se seznámí s aspekty rozhodujícími o úspěchu podnikání, s řízením podniku a přípravou podnikatelského záměru řízení. Součástí výuky je i tvorba podnikatelského plánu s možností jeho konzultace s odborníkem z praxe. Na příkladech z praxe a zapojením zkušených podnikatelů do výuky budou konkrétně přiblíženy úspěšné postupy při zakládání firemního podnikání. Významná část výuky je věnována problematice zajištění finančních zdrojů, včetně možností využití dostupných podpor podnikání a institucí zaměřeným na podporu podnikání.