Student se seznámí s morfologií mikroorganizmů a jejich patogenními účinky na člověka, s cestami přenosu infekce, způsobem nákazy, problematikou nozokomiálních nákaz a se základy imunologie. V rámci výuky jsou využívané také multimediální objekty zaměřené na druhy a výskyt nebezpečných nákaz a řešení mimořádných situací spojených s nebezpečnými nákazami.

Student se seznámí s morfologií mikroorganizmů a jejich patogenními účinky na člověka, s cestami přenosu infekce, způsobem nákazy, problematikou nozokomiálních nákaz a se základy imunologie. V rámci výuky jsou využívané také multimediální objekty zaměřené na druhy a výskyt nebezpečných nákaz a řešení mimořádných situací spojených s nebezpečnými nákazami.