Student se seznámí s morfologií mikroorganizmů a jejich patogenními účinky na člověka, s cestami přenosu infekce, způsobem nákazy, problematikou nozokomiálních nákaz a se základy imunologie.