Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství a zabývá se poruchami vnitřního prostředí.

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství a zabývá se poruchami vnitřního prostředí. Důraz je kladen na osvojení role sestry v rámci posuzovaní, diagnostiky, terapie a prevence dysbalancí vodního a minerálového hospodářství a poruch acidobazické rovnováhy.