Seznámení studentů s klíčovými okamžiky fylogeneze cévnatých rostlin v kontextu historických změn prostředí. Pochopení mikroevolučních a speciačních procesů typických pro cévnaté rostliny.

Seznámení studentů s klíčovými okamžiky fylogeneze cévnatých rostlin v kontextu historických změn prostředí. Pochopení mikroevolučních a speciačních procesů typických pro cévnaté rostliny.

Seznámení studentů s klíčovými okamžiky fylogeneze cévnatých rostlin v kontextu historických změn prostředí. Pochopení mikroevolučních a speciačních procesů typických pro cévnaté rostliny.