Akademické psaní (Academic Writing) je předmět, který má poskytnout studentům širší využití v budoucí kariéře, a to i mimo oblast dějin umění a akademickou dráhu, neboť schopnost číst a vyjadřovat se strukturovaně v anglickém jazyce je stále potřebnější i v jiných oblastech. Cílem předmětu je rozvinout schopnost kritického čtení a pochopení různých typů psaného anglického odborného textu v oblasti umění a naučit komponovat vlastní kratší texty akademického typu, tj. recenze, anotace, zprávy, shrnutí, webové prezentace, až po argumentativní esej a vlastní projekt. Důraz bude kladen především na esej a strukturované psaní projektů v angličtině. Kurs pomůže studentům lépe generovat a organizovat myšlenky a formulovat je v jazyce mezinárodní vědecké komunikace. Vedlejším produktem bude seznámení studentů s aktuálními formami a trendy v psaní o umění v angloamerické oblasti.