Předmět seznámí studenty s texty, směry a osobnostmi dějin umění druhé poloviny 20. století a současnosti, s důrazem na předvedení rozmanitých metodologických přístupů. Těžiště tvoří přístupy angloamerické školy dějin umění s doplněním klíčových postav německých a francouzských dějin umění. Předmět poskytne základní osvětlení vývoje metodologie od 60tých let 20. století do současnosti a vlivu jiných disciplín na dějiny umění. Cílem je prohloubit znalosti studentů současných trendů v teoretické reflexi dějin umění na původních textech. Výběr textů zahrnuje texty z metodologie, dějin umění, vizuální kultury, cultural studies a umělecké teorie a kritiky. Zaměří se na demonstraci pestrosti diskurzu o umění a na kořeny aktuálních tendencí (nové dějiny umění, feminismus, vizuální kultura, post-ismy, současná umělecká kritika, posuny paradigmatu - the visual, performative, material and object turns). Výběr textů volně navazuje na starší přístupy probírané v předmětu Metodologii II bakalářského stupně, ale soustředí se na prohloubení znalostí o současném angloamerickém psaní o umění a příbuzných kulturních tématech. Kritický přístup k textu bude stimulován diskuzí skupiny nad texty. Kurs vyžaduje aktivní přístup studenta a čtení textů z hodiny na hodinu.