Cílem předmětu je podat studentům informace o genetice a šlechtění ryb významných ve sladkovodní akvakultuře. Dílčími cíli jsou: 1. Podat informace o domestikace hlavních druhů ryb, vzniku a vývoji plemen. 2. Nastínit šlechtitelské programy v akvakultuře - křížení, mezidruhová hybridizace, selekce, genomové manipulace. 3. V hlubších souvislostech probrat zákonitosti kvalitativní a kvantitativní genetiky ryb, chromozomové určení pohlaví, reprodukční a užitkové vlastnosti, testování užitkovosti a dědičnosti ryb. 4. Charakterizovat genetickou struktura populací a cíle konzervační genetiky 5. Seznámit studenty s plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, povinnostmi chovatelů a dotační politice státu ve šlechtění ryb a Národnímu programu ochrany a využití genetických zdrojů pro zemědělství a výživu.
Cílem předmětu je podat studentům informace o genetice a šlechtění ryb významných ve sladkovodní akvakultuře. Dílčími cíli jsou: 1. Podat informace o domestikace hlavních druhů ryb, vzniku a vývoji plemen. 2. Nastínit šlechtitelské programy v akvakultuře - křížení, mezidruhová hybridizace, selekce, genomové manipulace. 3. V hlubších souvislostech probrat zákonitosti kvalitativní a kvantitativní genetiky ryb, chromozomové určení pohlaví, reprodukční a užitkové vlastnosti, testování užitkovosti a dědičnosti ryb. 4. Charakterizovat genetickou struktura populací a cíle konzervační genetiky 5. Seznámit studenty s plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, povinnostmi chovatelů a dotační politice státu ve šlechtění ryb a Národnímu programu ochrany a využití genetických zdrojů pro zemědělství a výživu.
Cílem předmětu je podat studentům informace o genetice a šlechtění ryb významných ve sladkovodní akvakultuře. Dílčími cíli jsou: 1. Podat informace o domestikace hlavních druhů ryb, vzniku a vývoji plemen. 2. Nastínit šlechtitelské programy v akvakultuře - křížení, mezidruhová hybridizace, selekce, genomové manipulace. 3. V hlubších souvislostech probrat zákonitosti kvalitativní a kvantitativní genetiky ryb, chromozomové určení pohlaví, reprodukční a užitkové vlastnosti, testování užitkovosti a dědičnosti ryb. 4. Charakterizovat genetickou struktura populací a cíle konzervační genetiky 5. Seznámit studenty s plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, povinnostmi chovatelů a dotační politice státu ve šlechtění ryb a Národnímu programu ochrany a využití genetických zdrojů pro zemědělství a výživu.
Cílem předmětu je podat studentům informace o genetice a šlechtění ryb významných ve sladkovodní akvakultuře. Dílčími cíli jsou: 1. Podat informace o domestikace hlavních druhů ryb, vzniku a vývoji plemen. 2. Nastínit šlechtitelské programy v akvakultuře - křížení, mezidruhová hybridizace, selekce, genomové manipulace. 3. V hlubších souvislostech probrat zákonitosti kvalitativní a kvantitativní genetiky ryb, chromozomové určení pohlaví, reprodukční a užitkové vlastnosti, testování užitkovosti a dědičnosti ryb. 4. Charakterizovat genetickou struktura populací a cíle konzervační genetiky 5. Seznámit studenty s plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, povinnostmi chovatelů a dotační politice státu ve šlechtění ryb a Národnímu programu ochrany a využití genetických zdrojů pro zemědělství a výživu.
Cílem předmětu je podat studentům informace o genetice a šlechtění ryb významných ve sladkovodní akvakultuře. Dílčími cíli jsou: 1. Podat informace o domestikace hlavních druhů ryb, vzniku a vývoji plemen. 2. Nastínit šlechtitelské programy v akvakultuře - křížení, mezidruhová hybridizace, selekce, genomové manipulace. 3. V hlubších souvislostech probrat zákonitosti kvalitativní a kvantitativní genetiky ryb, chromozomové určení pohlaví, reprodukční a užitkové vlastnosti, testování užitkovosti a dědičnosti ryb. 4. Charakterizovat genetickou struktura populací a cíle konzervační genetiky 5. Seznámit studenty s plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, povinnostmi chovatelů a dotační politice státu ve šlechtění ryb a Národnímu programu ochrany a využití genetických zdrojů pro zemědělství a výživu.
Cílem předmětu je podat studentům informace o genetice a šlechtění ryb významných ve sladkovodní akvakultuře. Dílčími cíli jsou: 1. Podat informace o domestikace hlavních druhů ryb, vzniku a vývoji plemen. 2. Nastínit šlechtitelské programy v akvakultuře - křížení, mezidruhová hybridizace, selekce, genomové manipulace. 3. V hlubších souvislostech probrat zákonitosti kvalitativní a kvantitativní genetiky ryb, chromozomové určení pohlaví, reprodukční a užitkové vlastnosti, testování užitkovosti a dědičnosti ryb. 4. Charakterizovat genetickou struktura populací a cíle konzervační genetiky 5. Seznámit studenty s plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, povinnostmi chovatelů a dotační politice státu ve šlechtění ryb a Národnímu programu ochrany a využití genetických zdrojů pro zemědělství a výživu.

Cílem předmětu je podat studentům informace o genetice a šlechtění ryb významných ve sladkovodní akvakultuře. Dílčími cíli jsou: 1. Podat informace o domestikace hlavních druhů ryb, vzniku a vývoji plemen. 2. Nastínit šlechtitelské programy v akvakultuře - křížení, mezidruhová hybridizace, selekce, genomové manipulace. 3. V hlubších souvislostech probrat zákonitosti kvalitativní a kvantitativní genetiky ryb, chromozomové určení pohlaví, reprodukční a užitkové vlastnosti, testování užitkovosti a dědičnosti ryb. 4. Charakterizovat genetickou struktura populací a cíle konzervační genetiky 5. Seznámit studenty s plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, povinnostmi chovatelů a dotační politice státu ve šlechtění ryb a Národnímu programu ochrany a využití genetických zdrojů pro zemědělství a výživu.

Cílem předmětu je podat studentům informace o genetice a šlechtění ryb významných ve sladkovodní akvakultuře. Dílčími cíli jsou: 1. Podat informace o domestikace hlavních druhů ryb, vzniku a vývoji plemen. 2. Nastínit šlechtitelské programy v akvakultuře - křížení, mezidruhová hybridizace, selekce, genomové manipulace. 3. V hlubších souvislostech probrat zákonitosti kvalitativní a kvantitativní genetiky ryb, chromozomové určení pohlaví, reprodukční a užitkové vlastnosti, testování užitkovosti a dědičnosti ryb. 4. Charakterizovat genetickou struktura populací a cíle konzervační genetiky 5. Seznámit studenty s plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, povinnostmi chovatelů a dotační politice státu ve šlechtění ryb a Národnímu programu ochrany a využití genetických zdrojů pro zemědělství a výživu.

Cílem předmětu je podat studentům informace o genetice a šlechtění ryb významných ve sladkovodní akvakultuře. Dílčími cíli jsou: 1. Podat informace o domestikace hlavních druhů ryb, vzniku a vývoji plemen. 2. Nastínit šlechtitelské programy v akvakultuře - křížení, mezidruhová hybridizace, selekce, genomové manipulace. 3. V hlubších souvislostech probrat zákonitosti kvalitativní a kvantitativní genetiky ryb, chromozomové určení pohlaví, reprodukční a užitkové vlastnosti, testování užitkovosti a dědičnosti ryb. 4. Charakterizovat genetickou struktura populací a cíle konzervační genetiky 5. Seznámit studenty s plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, povinnostmi chovatelů a dotační politice státu ve šlechtění ryb a Národnímu programu ochrany a využití genetických zdrojů pro zemědělství a výživu.