Přednáška: Předmět navazuje na předmět Historiografie dějin umění - Metodologie I.Výběrově seznámí studenty se základními postavami, směry a texty dějin umění 20. století, s důrazem na předvedení rozmanitých metodologických přístupů 20. století. Těžiště tvoří přístupy od II. vídeńské školy po angloamerické přístupy v dějiných umění 2. poloviny 20. století. Předmět také poskytne základní osvětlení vývoje metodologie od 60tých let 20. století a vlivu jiných disciplín na dějiny umění (nové dějiny umění, kritická teorie). Základní osnova přednášek je postavena na přístupech představených ve skriptech metodologie dějin umění II J. Kroupy. Seminář: Seminář se bude věnovat čtení a rozboru textů z antologií D. Preziosiho, E. Fernieho, R. S. Nelsona - R. Shiffa a Cheetham-Holly-Moxey, vč. základních textů z vizuálních studií.