V rámci přednášky se budeme užitým uměním zabývat především z hlediska jeho dynamického vztahu k umění na jedné a technice na straně druhé. Páteří kurzu pak bude hledání proměnlivého poměru mezi zákony průmyslové produkce, funkčností a kreativitou, o němž se začalo intenzivně hovořit s nástupem masové výroby od 18. století. Historický exkurz se bude opírat o pojmovou síť systematické diskuse vztahu funkce a formy v pragmatických, funkcionálních a strukturálních estetických teoriích.