Přednášky seznámí posluchače s podstatou jazyka, jeho základními funkcemi, s lingvistickými obory a metodami, představí českou jazykovědnou bohemistiku. Čeština jako národní jazyk a její stratifikace vytvoří představu o útvarech a formách jazyka. Studentům se dostane poučení o vývoji českého mluvnictví a slovníkářství, o Českém národním korpusu, o významných osobnostech české lingvistiky, o významu myšlenek Pražského lingvistického kroužku pro českou i evropskou lingvistiku.