Seminář navazuje na historickou mluvnici staré češtiny. Seznámí posluchače s vývojem nářeční situace v České republice. Poznají teritoriální dialekty a rozdíly mezi nimi (nářeční skupiny i podskupiny), naučí se pracovat s Českým jazykovým atlasem. Získají přehled o vývoji dialektologie jako lingvistického oboru, o rozvoji dialektologického bádání, o význačných dialektolozích.